Privacy Verklaring

Privacy Statement

Privacy verklaring Van Deur Tot Deur

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Uw persoonlijke gegevens:
We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Webhosting en e-mail
Onze website is voorzien van een SSL certificaat . Er is een verwerkersovereenkomst getekend tussen HJJager.nl en ( de klanten van)Waldner Media . Er zijn passende technische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen, en op grond van de overeenkomst is geheimhouding verplicht.

Bewaartermijnen:
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

U kunt ook te allen tijde ons een verzoek doen om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U doet dit door een e-mail te sturen naar willem@vandeurtotdeur.nl. Specifieer in het verzoek zoveel mogelijk voor welke persoonsgegevens het verzoek is en bewijs als het kan dat het ook uw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Aanpassen Privacy Policy
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Policy op de hoogte bent. De laatste wijziging was op 30-08-2018.

Vragen?

Willem@vandeurtotdeur.nl